Activiteiten

De gewone onderhouds werken worden door aannemers en eigen personeel uitgevoerd.

Volgende werken worden uitgevoerd:

* Maaien bodemvegetatie.
* Maaien van de oevervegetatie.
* Verwijderen hindernissen.
* Distel en exotenbestrijding.