De organisatie

Algemene vergadering

En maal per jaar is er een vergadering voorzien met alle stemgerechtigde ingelanden die deel uitmaken van de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering is een term voor een groep mensen die het beleidsbepalend orgaan zijn van de polder. Op deze vergadering worden alle beslissingen genomen die fundamenteel zijn voor de polder. De Polder van het Vliet en Zielbeek heeft een oppervlakte van 7 000 ha. De wettelijke regeling om deel te nemen aan de Algemene Vergadering is 4 ha.

Het bestuur

Het bestuur staat in voor het dagelijks beleid in de polder. In onze polder heeft ieder bestuurslid een eigen gebied te bewaken. Er zijn 11 bestuursleden of gezworenen. De voorzitter van het bestuur is de dijkgraaf. Zowel de dijkgraaf als de gezworenen worden onder de ingelanden verkozen door de Algemene Vergadering. Het polderbestuur houdt regelmatig een bestuursvergadering. Op deze vergadering zijn ook de Ontvanger-Griffier en schepenen van de gemeente Puurs en Willebroek

Ontvanger-Griffier

Net als de Dijkgraaf en de gezworenen wordt ook de Ontvanger-Griffier door de Algemene Vergadering gekozen. Johan Van Camp is vanaf 1996 Ontvanger-Griffier van de Polder Vliet en Zielbeek. Hij is o.a. verantwoordelijk voor het financieel beheer van de polder en voert de beslissingen van het bestuur uit. (foto Ontvanger-Griffier) De Ontvanger-Griffier moet vertrouwd zijn met de totaliteit van wetgeving waarmee het openbaar bestuur geconfronteerd wordt.