Over Polder Vliet en Zielbeek

Polders behoren tot de oudste instellingen van ons land. Het tijdstip van hun oorsprong kan slechts bij benadering bepaald worden, doch reeds in 1183 werd er van de watering van Veurne-Ambacht melding gemaakt.

Oorspronkelijk waren de wateringen verenigingen van grondeigenaars en gebruikers die werken uitvoerden om gronden droog te leggen voor de landbouw. De werken werden betaald door de belanghebbende eigenaars die deel uitmaakten van de polder.

De werking van de polder wordt momenteel geregeld door de wetten van 5 juli 1956 en 2 juni 1957 en het decreet integraal waterbeleid.

De polder Vliet en Zielbeek werd opgericht bij Koninklijk Besluit van bij KB.van 16/07/1969. Ze situeert zich in het zuid-westen van de provincie Antwerpen in de gemeenten Bornem, Buggenhout, Puurs, Willebroek, Sint Amands, Kapelle op den Bos en Londerzeel. De polder bestrijkt een oppervlakte van ongeveer 7000 ha.

Vroeger was de taak van de polder beperkt tot afwatering in functie van de landbouw. Vandaag streven we een modern, lokaal en integraal waterbeleid na in functie van alle betrokkenen.