Integraal waterbeheer?

Voor het deelbekken van de Vliet en De Zielbeek werden er deelbekken beheersplannen opgemaakt. Deze kunnen geconsulteerd worden op de webstek van de provincie Antwerpen, zie link: http://www.provant.be/leefomgeving/waterlopen/gebiedsgericht_belei/

Momenteel wordt er gewerkt aan een tweede generatie deelbekkenbeheerplannen, daar deze plannen nog in opmaak zijn kunnen deze nog niet worden geconsulteerd.
http://www.vmm.be/water